Guziki

Struktura własnościowa, majątek

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w  Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

 1. AKTYWA TRWAŁE : 388.276,38
  • I. Wartości niematerialne i prawne : 0,00
  • II. Rzeczowe aktywa trwałe : 388.276,38
   • 1. Środki trwałe 388.276,38
   • 1.2. Budynki, lokale : 388.276,38
 2. AKTYWA OBROTOWE 103.130,42
  • I. Zapasy : 0,00
  • II. Należności krótkoterminowe : 37,500,00
  • III. Środki pieniężne : 65.630,42
 3. SUMA AKTYWÓW : 491.406,80

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

Obecnie placówka nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 tys. Euro

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 183