Guziki

Status prawny

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi przy ul. Eliasza Chaima Majzela 4 jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie:

  1. Decyzji GN.V.72200/I/Wlkm./1918/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie nabycia przez Gminę Łódź z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1996 roku nieodpłatnie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zuli Pacanowskiej 4;
  2. Uchwały Nr LXXIII/1647/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi;
  3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zmianami);
  5. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami);
  6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami.);
  7. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. O finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
  8. Statutu XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-05-2018 - Edycja treści.

24-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 99