Guziki

Sposób załatwiania spraw

Zasady funkcjonowania sekretariatu szkoły

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Ponadto sekretariat wykonuje:

  1. zapisy oraz wypisy uczniów,
  2. wydaje legitymacje,
  3. wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty świadectw szkolnych.

Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.
Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 77