Guziki

Rada Rodziców

Rada Rodziców XIII LO w Łodzi

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ), art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami) oraz statut Szkoły.

Rada Rodziców XIII Liceum Ogólnokształcącego w bieżącym roku szkolnym liczy 25 osób.

Zasady funkcjonowania Rady Rodziców XIII LO są określone w Regulaminie Rady Rodziców przy XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, uchwalonym 25.10.2018r.

Kontakt: +48 42 657 55 28

NIP Rady Rodziców: 726 17 54 977

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego lub w sekretariacie szkoły: Getin Bank 12 1560 0013 2028 2526 7431 0001

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-11-2018 - Edycja treści.

27-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 95