Guziki

Dyrekcja

Dyrektorem szkoły jest Aleksandra Ratuszniak

Kompetencje Dyrektora określa art.39 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ) oraz art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i Statut Szkoły.

Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl


Zastępcą dyrektora szkoły jest Małgorzata Mrowicka.

Kompetencje Wicedyrektora szkoły określa Statut Szkoły.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 249