Guziki

Budżet

Budżet XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w  Łodzi na rok 2018 wynosi:  3.100.544,61 zł

Plan finansowy wydatków szkoły na rok 2018 obejmuje następujące wydatki:

 1. Wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi;
 2. Zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych; 
 3. Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej;
 4. Bieżące opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz;
 5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 6. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. Bieżące remonty, naprawy i obowiązkowe przeglądy;
 8. Bieżące opłaty za ścieki oraz pozostałe usługi ( m. in: informatyczne , zewnętrzna bhp, usługa monitoringu, zdrowotne , szkolenia pracowników niepedagogicznych i inne);
 9. Konserwacja sprzętu, instalacji;
 10. Opłaty za śmieci;
 11. Zakup usług do sieci internet;
 12. Rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe;
 13. Zakup biletów mpk;
 14. Zakup programów, licencji.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 99